Seksualiteit

Hoe gaat het met de seks in jullie relatie?
Zijn er binnen de seks patronen ontstaan waar je niet tevreden mee bent?
Kunnen jullie over jullie seksuele relatie praten?
Is de seks contactvol of een onpersoonlijke handeling?

Een van de problemen met seks is dat er zo ontzettend veel (ideaal)beelden over bestaan dat het niet meevalt gewoon jezelf te zijn. Seksualiteit is in onze cultuur verweven geraakt met succesvol zijn. Er zijn allerlei normen over hoe vaak je het moet doen, wat je moet doen, wat je erbij zou moeten voelen enz.

Allemaal ‘opdrachten’. 

En dat is precies waar seks niet van houdt.
Seks is een levenskracht met een eigen ritme en eigen smaak. 
Seks is heel eerlijk. De vraag is of jij zo eerlijk wilt zijn als jouw seksualiteit.
Seks zegt heel duidelijk ja of heel duidelijk nee. Aan ons de keuze om ons hieraan over te geven of het naar onze zinnen proberen te zetten.

Seksualiteit is op een bepaalde manier ook vaak een soort sluitstuk van de relatie. Als je boos bent op de ander, of je voelt je niet gezien of gerespecteerd, dan is het moeilijk om je echt te openen voor de ander, jezelf te geven in seksueel contact. Zeker voor vrouwen geldt dat als hun hart niet open is naar de partner, hun behoefte aan seks afneemt. Seksuele problemen kunnen dan ook duiden op dieper liggende relatieproblemen. Leren open te zijn naar jouw onvervalste eerlijkheid vraagt moed. Er zijn risico’s aan verbonden. De innerlijke criticus zit meestal vol met ideeën over wat voor een man of vrouw jij moet zijn, ook op seksueel gebied. Je daarvan losmaken is een ontdekkingstocht naar wie jij echt bent en waar jij echt van houd.