Intimiteit

Ben je in contact met je gevoelsleven?
Kun je dit met je partner delen?
Nemen jullie tijd en rust om samen te zijn?

Bij intimiteit denken we meestal aan ‘iets’ tussen twee mensen. Intimiteit tussen mensen kan alleen plaatsvinden als iemand om te beginnen intiem is met zichzelf. 

In onze maatschappij is schrikbarend weinig aandacht voor intimiteit met jezelf. Vanaf jonge leeftijd worden we overspoeld met indrukken van buiten. Er is weinig stilte, leegte en ruimte om ons heen om gewoon af en toe maar eens te Zijn. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor het contact dat we met onszelf hebben. We leren ideaalbeelden na te leven en daarbijbehorende doelen na te streven, maar we leren amper gewoon te zijn wie we zijn. Vele klachten en ziektes zoals burnout, depressies en relatieproblemen zijn direct toe te schrijven aan gebrek aan intimiteit met onszelf, aan innerlijke zelfvervreemding. Dit is er ook de oorzaak van dat we ons zo zelden echt innig tevreden voelen en diep kunnen ontspannen. 

We verlangen naar onszelf. 
Een manier waarop we hopen onszelf te vinden is in een intieme relatie. Deze omweg blijkt in praktijk meestal niet te werken. De ander kan behulpzaam zijn bij het vinden van jezelf, maar alleen door helder te spiegelen. En dit is iets wat de meeste partners (nog) niet kunnen. Veel relatiepijn en teleurstellingen zijn terug te voeren op deze zoektocht naar jezelf. Als de ander jou niet helder kan spiegelen, maar integendeel eigenlijk jou ook zit te gebruiken om zichzelf te vinden, raak je gauw verstrengeld in allerlei patronen. Dit is voor beiden pijnlijk en teleurstellend. 

Het is behulpzaam bewust te worden wat je eigenlijk van een relatie verwacht. Als je herkent wat je zoekt, ben je al een eind op de goede weg en kun je concreet aan de slag. Het mooie is dat een relatie echt kan helpen om jezelf beter te leren kennen, dit is een ontwikkelingsproces met eindeloze mogelijkheden. Intiem zijn met jezelf en daardoor ook met een ander, is praktisch te leren, o.a. door samen tijd en ruimte te nemen om in contact te komen met diepere verlangens, angsten en signalen. Je kunt met elkaar leren in vertrouwen en respect simpelweg aanwezig te zijn en simpelweg te luisteren. Een goede investering in je partnerrelatie!