Individuele sessies

Onverwachte wendingen in het leven, het meemaken van een ingrijpend verlies of de overgang naar een nieuwe levensfase zijn uitdagend. Je kunt hierdoor het gevoel krijgen jezelf en jouw levensloop niet meer in de hand te hebben. Soms ken je jezelf niet meer terug. 
In deze situaties kunnen inzichtgevende gesprekken belangrijke ondersteuning bieden en je helpen je leven weer op koers te krijgen.

Bewustzijnswerk

Bewustzijnswerk is er allereerst op gericht jouw identificatie met de geconditioneerde persoonlijkheid bewust te worden. Hierdoor ontstaat ruimte om te onderzoeken waar je deze identificatie mogelijk los kunt laten. En dan kan de ziel zich op een natuurlijke manier ontvouwen en ga je steeds meer leven wie je in essentie al bent.

Mogelijke hulpvragen:

  • Je wilt jezelf bevrijden van beperkende denk- en gedragspatronen
  • Je krijgt te maken met een ingrijpend verlies zoals een scheiding, vruchtbaarheidsproblemen, kinderloosheid of verlies van gezondheid
  • Je worstelt met existentiële levensvragen 
  • Je zoekt meer voldoening en levenslust
  • Je zoekt een weg uit de dilemma’s tussen gevoel en verstand
  • Je wilt jezelf beter leren kennen en ontplooien

Doel:

  • Meer inzicht en grip krijgen op het persoonlijk functioneren
  • De weg vrijmaken voor de natuurlijke ontwikkeling die in ieder van ons wil plaatsvinden

De verschillende methoden worden beschreven bij Werkwijzen.
De gesprekken duren 1 uur en vinden in principe één keer per twee weken plaats.
De gesprekken kosten € 100,–.
Bij rekeningen op naam van de zaak is dit bedrag excl. BTW.
In bijzondere gevallen is korting mogelijk.