Werkwijzen

Gesprekken zijn ervaringsgericht en inzichtgevend. Verschillende methoden ondersteunen dit proces:

  • De focussing methode gebruikt het lichaam als klankbord om zodoende met de directe ervaring in contact te komen. Dit is een subtiel proces van luisteren en volgen. Het stelt ons in staat allerlei ongemakkelijke gevoelens te leren vertrouwen en te verdragen. In plaats van onderdrukken komt er een natuurlijke beweging op gang. Hierdoor kunnen pijnlijke ervaringen en conflicten transformeren.
  • Voice Dialogue methode. Deze werkt met onze innerlijke delen, ook wel subpersonen genoemd. Zolang deze onbewust blijven kunnen ze zorgen voor een hardnekkige innerlijke strijd en het groeiproces stagneren. De Voice Dialogue methode is een levendige methode die de subpersonen afzonderlijk uitnodigt hun zegje te doen. Hierdoor komt er duidelijk inzicht in de innerlijke structuur van de psyche. Bovendien wordt door dit directe contact de diepe essentiële kwaliteit van de subpersonen voelbaar. 
  • Communicatie is een belangrijk terrein voor zelfontplooiing en voor het optimaal functioneren van een relatie. Eerlijk durven zijn over wat je voelt, zeggen wat je echt te zeggen hebt, je bewust worden van onderliggende boodschappen, bereid zijn om echt naar de ander te luisteren zonder meteen te reageren, zijn enkele handvatten om meer openheid en duidelijkheid in een relatie te krijgen.
  • Het Enneagram is een eeuwenoude typologie ontstaan in de Sufi traditie. Het herkennen van je eigen type geeft op een directe manier inzicht in de werking van de persoonlijkheid en onderliggende drijfveren. Daarnaast biedt het een duidelijke richting voor groei en ontplooiing. Binnen het kader van relatiewerk geeft het helderheid over de verschillen tussen partners en handreikingen hoe hiermee om te gaan.
  • Eenvoudige oefeningen zoals gronden, meditatie en lichaamswerk die helpen meer aanwezig te zijn in het nu.